Returning to this web site?

Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)Help with Cookies must be enabled in your browser (new window)
Forgotten your username or password?

Is this your first time here?

Aby zarejestrować się w Platformie Edukacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie musisz posiadać konto pocztowe w którejś z (sub)domen Uczelni (pwsztar.edu.pl, student.pwsztar.edu.pl, etc.). Jeżeli nie posiadasz takowego konta oraz:

a) jesteś studentem PWSZ w Tarnowie, zapoznaj się z instrukcją http://pe.pwsztar.edu.pl/rejestracja.pdf

b) jesteś pracownikiem PWSZ w Tarnowie, skontaktuj się z administratorem (pok. C214)